SK67 8330 0000 0020 0244 8748

Pomôžme Adamkovi vyrásť a darujme mu plnohodnotný život.

KOmu pomôžeme?

Milí priatelia, ak sa rozhodnete prispieť čo i len jedným eurom, pomôžete tak Adamkovi, ktorému už bola úhrada liečby poisťovňami  5× zamietnutá a ktorý tak veľmi túži vyrásť. Pomôžete zmeniť život dieťaťu, ktorý bez liečby bude mať veľké problémy. Či už zdravotné (hrozí poškodenie sluchu, operácie nožičiek, apnoe, zúženie miechy, obezita, bedrová stenóza, kardiovaskulárne problémy, ortopedické problémy, výrazné bolesti a podobne) alebo sociálne (Dospelí Palčekovia – tak sa im hovorí, nedočiahnu na bankomaty, na pulty a regály v obchode, nevyvezú sa výťahom vyššie ako na druhé poschodie, potrebujú asistenciu na wc, alebo pri umývaní vlasov, lebo pre krátke ruky nedočiahnu… ). Dlho sme verili, že bude liek Voxzogo hradený cez poisťovňu, tak ako je to aj v ČR. Teraz však pomaly strácame nádej, že to bude v blízkej budúcnosti a preto sme sa rozhodli, že urobíme pre Adamka zbierku. Pri tejto liečbe ide totiž o čas. Čím skôr sa začne, tým lepšie výsledky sa očakávajú.

Pričiníte sa o to, že sa jednému malému človiečikovi úplne zmení kvalita života. A za to Vám s nesmiernou úctou a pokorou ďakujeme.

Milí darcovia, peniažky, ktoré vďaka Vám získame budú použité na liečbu liekom Voxzogo, ktorého cena na rok sa pohybuje okolo 200 000 eur. Veríme, že sa nám to spolu podarí.


" Mami, kedy už vyrastiem?"

Adamko Monček