OZ:  Nevzdávam sa!          IČO:  55078249

Milí priatelia, dobrosrdeční darcovia,

dovoľujeme si Vás aj tento rok osloviť s prosbou o podporu vo forme darovania 2% pre nášho syna Adamka Mončeka.

Pozor, nastala však zmena, tento rok už máme vlastné OZ s názvom  Nevzdávam sa!   IČO: 55078249

Ak sa rozhodnete, že Vaše 2% darujete nášmu Adamkovi, môžete ich poukázať na toto OZ.
  • Ako zamestnanec môžete do 15. februára 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  • Obe tieto tlačivá doručíte buď osobne alebo poštou do 30. apríla 2024 na daňový úrad.


Predvyplnené vyhlásenie si môžete  STIAHNÚŤ naľavo pod obrázkom.

Vyhlásenie Vám po zadaní zaplatenej dane samo vypočíta 2% resp. 3% po zaškrtnutí "x" ak spĺňate podmienku dobrovoľníckej činnosti, alebo si vyhlásenie môžete vytlačiť a vypísať ručne.

  • SZČO a firmy uvádzajú údaje organizácie ktorej poukazujú podiel z dane priamo do daňového priznania. (názov: Nevzdávam sa!   IČO: 55078249)
Ďakujeme, že ste s nami.

S úctou Jarka a Maťo