2 % pre Adamka

Milí priatelia,

už viete, že Adamko začal liečbu liekom Voxzogo 6.októbra 2023. Za 3 mesiace mu ručičky podrástli o 3 cm a celkovo do výšky narástol o 1,5 cm. A nie len to! Adamko urobil veľké pokroky aj čo sa týka hrubej aj jemnej motoriky, lebo sa mu zmenšuje disproporcia tela a tiež mu rastú aj prsty na rukách. Liečba je teda úspešná. Zo všetkých síl budeme i naďalej bojovať za to, aby Adamko nemusel túto liečbu prerušiť a preto všetky peniažky budú použité výlučne na financovanie tohto drahého lieku. (3 mesačná liečba nás stojí okolo 40 000 eur)

Preto si Vás milí priatelia, dobrosrdeční darcovia, dovoľujeme si Vás aj tento rok osloviť s prosbou o podporu vo forme darovania 2% pre nášho syna Adamka Mončeka.

Pozor, nastala však zmena, tento rok už máme vlastné OZ s názvom

Nevzdávam sa!   IČO: 55078249


Ak sa rozhodnete, že Vaše 2% darujete nášmu Adamkovi, môžete ich poukázať na toto OZ.
  • Ako zamestnanec môžete do 15. februára 2024 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  • Vyplníte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  • Obe tieto tlačivá doručíte buď osobne alebo poštou do 30. apríla 2024 na daňový úrad.Vyhlásenie Vám po zadaní zaplatenej dane samo vypočíta 2% resp. 3% po zaškrtnutí "x" ak spĺňate podmienku dobrovoľníckej činnosti, alebo si vyhlásenie môžete vytlačiť a vypísať ručne.

  • SZČO a firmy uvádzajú údaje organizácie ktorej poukazujú podiel z dane priamo do daňového priznania. (názov: Nevzdávam sa!   IČO: 55078249)
Ďakujeme, že ste s nami.

S úctou Jarka a Maťo