OZ:  Nevzdávam sa!          IČO:  55078249

nevzdávam sa!

Sme rodičia MALÉHO Adamka, ktorí sa nevzdávajú sna o tom, že ich syn VYRASTIE. Aj napriek prekážkam a ťažkostiam, nezostávame na mieste a nepozeráme sa na ne s beznádejou. Namiesto toho sa postavíme tvárou v tvár výzvam a bojujeme, aby sme sa priblížili nášmu cieľu. Toto OZ vzniklo za účelom pomoci pre nášho syna Adamka, ktorý trpí achondropláziou. Tiež radi pomôžeme iným deťom, ktoré to potrebujú.

Názov organizácie       Nevzdávam sa!
Právna forma         Občianske združenie, odborová organizácia a organizácia zamestnávateľov
IČO             55078249
Sídlo             Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava-Ružinov
Webové sídlo       www.nevzdavamsa.sk
Registračné číslo      VVS/1-900/90-65139
Registrový úrad        MV SR
Dátum vzniku        01.12.2022
Štatutárny orgán(riaditeľ)  Ing. Martin Monček
Spôsob konania       samostatne
Cieľ činnosti        postihnutí zdravotne

korešpondenčná adresa

Agátová 5541/25

Bernolákovo

900 27

Slovensko

e-mail
telefón