Deň obce Bernolákovo - 3.6.2023

Deň obce,

dňa 3.6.2023 sa konala v Bernolákove akcia Deň obce. Vedením obce nám bolo umožnené a pridelené miesto, vďaka čomu sa mohli ľudia dozvedieť viac info o Adamkovi, jeho diagnóze a zbierke na liečbu. A nielen to. Zo srdca chceme poďakovať za možnosť priniesť si stacionárnu pokladničku, vďaka čomu sa nám podarilo vyzbierať krásnu sumu 1211,11 eur. Peniažky boli dňa 6.6.2023 vložené na osobitý účet, ktorý máme vytvorený pre účel verejnej zbierky pod záštitou OZ Cesta lásky a nádeje.  
Na celú prípravu sme mali neuveriteľné 3 dni. Najskôr sa to organizačne zdalo ako nemožné, no vďaka našim priateľom sa nám podarilo  posunúť sa zase o krôčik vpred k nášmu cieľu – zabezpečiť čo najskôr liečbu pre Adamka.
Dokonca sme mohli ponúknuť maľovanie na tvár, možnosť pohladkať si alebo sa odfotiť s milučkými morčiatkami, zobrať si balónik, ochutnať výborné limonády, či sa ponúknuť ovocím, sladkosťami alebo pečenými dobrotami…
K tomu celému bolo po celý čas úžasné počasie a teda sme sa opäť utvrdili v tom, že aj keď sa niekedy niektoré veci zdajú nemožné, keď mate okolo seba lásku a všetko sa stáva možným. My sme tej lásky mali v tento deň naozaj veľa. Táto akcia spojila množstvo láskavých ľudí, ktorí nezištne obetovali svoj čas a úsilie, aby pomohli nášmu synovi.  

Veľké ĎAKUJEME patrí pánovi starostovi Miroslavovi Tureničovi, ktorý nám umožnil zorganizovať túto zbierku počas Dňa obce, pánovi Michalovi Horákovi za výbornú komunikáciu a veľkú ústretovosť a osobitne chcem poďakovať Aničke Takáčovej Srokovej, Márii Čerňanskej, Peťkovi Čerňanskému, Janke Spurnej, Katke Hudákovej, Paťke Ščasnárovej, Nikolete Horínkovej, Marekovi Horínkovi, Zuzke Gríkovej, Gabike Ištvánovej, Monike Dráb, mojim svokrovcom, Jozefovi Janechovi, Antónii Chromčákovej za nevýslovnú nezištnú pomoc, obetavosť, sponzorstvo…

Nikdy Vám to nezabudneme!

1jpg2jpg3jpg4jpg5jpg6jpg7jpg8jpg9jpg10jpg